BIẾN TẦN SENLAN HOPE800

Biến tần Senlan Hope800G0.75T4 0.75KW 3p 380V

Biến tần Senlan Hope800G0.75T4 0.75KW 3p 380V

Biến tần Senlan Hope800G0.75T4 công suất 0.75KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G1.5T4 - 1.5KW 3p 380V

Biến tần Senlan Hope800G1.5T4 - 1.5KW 3p 380V

Biến tần Senlan Hope800G1.5T4 công suất 1.5KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G110T4

Biến tần Senlan Hope800G110T4

Biến tần Senlan Hope800G110T4 công suất 110KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G11T4 - 11KW

Biến tần Senlan Hope800G11T4 - 11KW

Biến tần Senlan Hope800G11T4 công suất 11KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G132T4

Biến tần Senlan Hope800G132T4

Biến tần Senlan Hope800G132T4 công suất 132KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G15T4 - 15KW

Biến tần Senlan Hope800G15T4 - 15KW

Biến tần Senlan Hope800G15T4 công suất 15KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G160T4

Biến tần Senlan Hope800G160T4

Biến tần Senlan Hope800G160T4 công suất 160KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G18.5T4 - 18.5KW

Biến tần Senlan Hope800G18.5T4 - 18.5KW

Biến tần Senlan Hope800G18.5T4 công suất 18.5KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G2.2T4 - 2.2KW

Biến tần Senlan Hope800G2.2T4 - 2.2KW

Biến tần Senlan Hope800G2.2T4 công suất 2.2KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G200T4

Biến tần Senlan Hope800G200T4

Biến tần Senlan Hope800G200T4 công suất 200KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G220T4

Biến tần Senlan Hope800G220T4

Biến tần Senlan Hope800G220T4 công suất 220KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G22T4 - 22KW

Biến tần Senlan Hope800G22T4 - 22KW

Biến tần Senlan Hope800G22T4 công suất 22KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G250T4

Biến tần Senlan Hope800G250T4

Biến tần Senlan Hope800G250T4 công suất 250KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G280T4

Biến tần Senlan Hope800G280T4

Biến tần Senlan Hope800G280T4 công suất 280KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G30T4

Biến tần Senlan Hope800G30T4

Biến tần Senlan Hope800G30T4 công suất 30KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G315T4

Biến tần Senlan Hope800G315T4

Biến tần Senlan Hope800G315T4 công suất 315KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

BIẾN TẦN SENLAN HOPE800G375T4

BIẾN TẦN SENLAN HOPE800G375T4

Biến tần Senlan Hope800G375T4 công suất 375KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G37T4

Biến tần Senlan Hope800G37T4

Biến tần Senlan Hope800G37T4 công suất 37KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G45T4

Biến tần Senlan Hope800G45T4

Biến tần Senlan Hope800G45T4 công suất 45KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G4T4 - 4KW

Biến tần Senlan Hope800G4T4 - 4KW

Biến tần Senlan Hope800G4T4 công suất 4KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G5.5T4 - 5.5KW

Biến tần Senlan Hope800G5.5T4 - 5.5KW

Biến tần Senlan Hope800G5.5T4 công suất 5.5KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G55T4

Biến tần Senlan Hope800G55T4

Biến tần Senlan Hope800G55T4 công suất 55KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G7.5T4 - 7.5KW

Biến tần Senlan Hope800G7.5T4 - 7.5KW

Biến tần Senlan Hope800G7.5T4 công suất 7.5KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G75T4

Biến tần Senlan Hope800G75T4

Biến tần Senlan Hope800G75T4 công suất 75KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan Hope800G90T4

Biến tần Senlan Hope800G90T4

Biến tần Senlan Hope800G90T4 công suất 90KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế gọn đẹp, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Máy biến tần Senlan HOPE800 - Thương hiệu máy biến tần chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ, chắc chắn và bảo hành dài hạn được Hope Senlan chúng tôi phân phối và cung cấp cho các đơn vị trên toàn quốc.

www.bientansenlan.vn

  • Báo giá máy biến tần Senlan hope800 luôn cạnh tranh và chế độ bảo hành, hậu mãi luôn chu đáo, nhiệt tình. Trong quá trình lắp đặt và cài đặt chạy thử biến tần luôn có chúng tôi hỗ trợ đồng hành để sản phẩm phục vụ tối đa quá trình sản xuất.

biến tần senlan Hope800 giá rẻbiến tần senlan hope800 công suất lớn giá rẻ

Model biến tần Senlan Hope800 gồm có các công suất dưới đây.

 

BẢNG CHỌN CÔNG SUẤT BIẾN TẦN SENLAN HOPE800

Biến tần HOPE800G0.75T4 công suất 0.75 KW

Biến tần HOPE800G1.5T4 công suất 1.5 KW

Biến tần HOPE800G55T4 công suất 55 KW

Biến tần HOPE800G75T4 công suất 75 KW

Biến tần HOPE800G2.2T4 công suất 2.2 KW

Biến tần HOPE800G04T4 công suất 4 KW

Biến tần HOPE800G90T4 công suất 90 KW

Biến tần HOPE800G110T4 công suất 110 KW

Biến tần HOPE800G5.5T4 công suất 5.5 KW

Biến tần HOPE800G7.5T4 công suất 7.5 KW

Biến tần HOPE800G132T4 công suất 132 KW

Biến tần HOPE800G11T4 công suất 11 KW

Biến tần HOPE800G15T4 công suất 15 KW

Biến tần HOPE800G160T4 công suất 160 KW

Biến tần HOPE800G200T4 công suất 200 KW

Biến tần HOPE800G18.5T4 công suất 18.5 KW

Biến tần HOPE800G22T4 công suất 22 KW

Biến tần HOPE800G30T4 công suất 30 KW

Biến tần HOPE800G220T4 công suất 220 KW

Biến tần HOPE800G250T4 công suất 250 KW

Biến tần HOPE800G37T4 công suất 37 KW

Biến tần HOPE800G45T4 công suất 45 KW

Biến tần HOPE800G280T4  công suất 280 KW

Biến tần HOPE800G315T4  công suất 315 KW

Biến tần HOPE800G375T4  công suất 375 KW

  • Với dải công suất đa dạng từ 0.75kw tới 375kw sẽ luôn luôn đáp ứng tối đa các yêu cầu của Quý khách hàng.
  • Ngoài ra hàng hóa luôn có sẵn kho để phục vụ Quý khách hàng sản xuất không bị gián đoạn
  • Biến tần Senlan Hope800 sử dụng trong các dây chuyền máy dệt sợi, máy đùn nhựa, bơm, quạt, máy ép nhựa, máy ly tâm, máy khuấy, đảo, máy xào, máy chỉ, máy cắt, trạm xử lý nước thải, trạm bơm, máy khai thác khoáng sản, máy rửa, máy nén khí, nâng hạ cẩu trục, vận thăng, nghiền, trộn, HVAC....

Xin vui lòng liên hệ để có báo giá máy biến tần Senlan HOPE800 mới nhất 2023 TẠI ĐÂY

 

Zalo