BIẾN TẦN SENLAN SB70

Biến tần Senlan SB70G0.4 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G0.4 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G0.4 công suất 0.4kw điện áp nguồn vào 3 pha 380V

Biến tần Senlan SB70G0.55D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G0.55D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G0.55D2 công suất 0.55kw điện áp nguồn vào 3 pha 220V hoặc 1 pha 220V , điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần Senlan SB70G0.75 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G0.75 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G0.75 công suất 0.75kw điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G0.75D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G0.75D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G0.75D2 công suất 0.75kw điện áp nguồn vào 3 pha 220V hoặc 1 pha 220V , điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần Senlan SB70G1.5 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G1.5 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G1.5 công suất 1.5kw điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G1.5D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G1.5D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G1.5D2 công suất 1.5kw điện áp nguồn vào 3 pha 220V hoặc 1 pha 220V , điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần Senlan SB70G1000 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G1000 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G1000 công suất 1000 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G11 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G11 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G11 ông suất 11KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G110 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G110 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G110 công suất 110 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G1100 - 1100KW 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G1100 - 1100KW 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G1100 công suất 1100 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G132 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G132 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G132 công suất 132 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G15 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G15 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G15 công suất 15KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G160 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G160 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G160 công suất 160 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G18.5 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G18.5 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G18.5 công suất 18.5KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế đẹp, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G2.2 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G2.2 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G2.2 công suất 2.2kw điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G2.2D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G2.2D2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G2.2D2 công suất 2.2kw điện áp nguồn vào 3 pha 220V hoặc 1 pha 220V , điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần Senlan SB70G200 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G200 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G200 công suất 200 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G22 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G22 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G22 công suất 22 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế đẹp, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G220 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G220 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G220 công suất 220 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá rẻ hợp lý hoạt động yên tâm 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G250 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G250 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G250 công suất 250 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G280 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G280 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G280 công suất 280 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G30 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G30 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G30 công suất 30 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế đẹp, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G315 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G315 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G315 công suất 315 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G37 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G37 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G37 công suất 37 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế đẹp, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G375 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G375 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G375 công suất 375 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G4 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G4 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G4 ông suất 4 kw điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G400 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G400 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G400 công suất 400 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G45 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G45 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G45 công suất 45 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế đẹp, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G450 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G450 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G450 công suất 450 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G4T2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G4T2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G4T2 công suất 4kw điện áp nguồn vào 3 pha 220V hoặc 1 pha 220V , điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần Senlan SB70G5.5 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G5.5 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G5.5 ông suất 5.5KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, giá rẻ, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G5.5T2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G5.5T2 3p 220V

Biến tần Senlan SB70G5.5T2 công suất 5.5kw điện áp nguồn vào 3 pha 220V hoặc 1 pha 220V , điện áp ra 3 pha 220V

Biến tần Senlan SB70G500 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G500 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G500 công suất 500 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G55 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G55 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G55 công suất 55 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế đẹp, chắc chắn, giá rẻ hợp lý, hàng sẵn phục vụ nhanh

Biến tần Senlan SB70G560 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G560 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G560 công suất 560 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

Biến tần Senlan SB70G630 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G630 3p 380V

Biến tần Senlan SB70G630 công suất 630 KW điện áp nguồn vào 3 pha 380V tải nặng siêu khỏe, thiết kế to khỏe, chắc chắn, giá cả hợp lý hoạt động yên tâm LH ngay: 0912.899.183

1. Mô tả ngắn gọn

- Biến tần Senlan SB70 là Model nổi tiếng, thành công nhất và hoạt động cực kỳ ổn định, mạnh mẽ của hãng SLANVERT đã cung cấp trên toàn cầu.

- Ứng dụng của Senlan SB70 đa dạng và phủ rộng khắp nhiều ngành nghề, đa dạng máy móc có thể lắp và sử dụng

- Chất lượng của sản phẩm cực kỳ tốt và hoạt động ổn định trong thời gian dài, tuy hình thức bên ngoài không được bắt mắt nhưng bù lại hiệu suất và sự ổn định lại cực cao.

- Dải sản phẩm cực kỳ rộng và phong phú cho quý khách hàng lựa chọn – từ loại AC 200V tới AC 400V , AC 690V và AC 1140V:

+ Input 3 pha 200V:  Công suất từ 0.55 – 5.5 KW

+ Input 3 pha 400V: Công suất từ 0.4 – 1100 KW

+ Input 3 pha 690V: Công suất từ 18.5 – 1000 KW

+ Input 3 pha 1140V: Công suất từ 55 – 1000KW

 

2. Tính năng sản phẩm

Thuật toán điều khiển vectơ định hướng từ trường rôto có độ chính xác cao tích hợp, với khả năng điều khiển mô-men xoắn tức thời 250%

Chức năng vận hành PLC đa chế độ nguyên bản, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng thiết bị giặt công nghiệp và thiết bị sản xuất

Chức năng đa tốc độ thực tế: hai bộ tham số, chuyển đổi tham số có thể được thực hiện theo tần số hoạt động: nhiều chế độ hiệu chỉnh, có thể đáp ứng nhu cầu cuộn dây căng và điều khiển đồng bộ trong máy vẽ dây, dệt, làm giấy, in và ngành công nghiệp nhuộm, v.v.: với chức năng PID miễn phí , Có thể thay thế bộ điều khiển PID bên ngoài

Có các mô-đun lập trình mạnh mẽ cho người dùng

Các tùy chọn mở rộng phong phú: bảng giao diện bộ mã hóa, bảng mở rộng I/O, bảng vận hành sao chép tham số (SB-PU70E), v.v.

Lĩnh vực ứng dụng:

        Được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, dầu khí, công nghiệp hóa chất, dệt may, điện, vật liệu xây dựng, than đá, y học, thực phẩm, sản xuất giấy, nhựa, in và nhuộm, nâng hạ, cáp, giặt, cấp nước, HVAC, xử lý nước thải và các ngành công nghiệp khác, chẳng hạn như: máy kéo dây, máy trộn, máy đùn, máy quấn dây, máy nén, quạt và máy bơm, máy mài, băng tải, thang máy, máy ly tâm. 
 

3. Thông số kỹ thuật và mẫu mã

 

- Model loại điện áp 400V ( Thông dụng nhất)

Model biến tần

Công suất định mức

(kVA)

Dòng điện định mức (A)

Động cơ thích ứng

(kW)

Model biến tần

Công suất định mức

(kVA)

Dòng điện định mức

(A)

Động cơ thích ứng

(kW)

SB70G0.4

1.1

1,5

0,4

SB70G132

167

253

132

SB70G0.75

1.6

2,5

0,75

SB70G160

200

304

160

SB70G1.5

2.4

3,7

1,5

SB70G200

248

377

200

SB70G2.2

3.6

5,5

2.2

SB70G220

273

415

220

SB70G4

6,4

9,7

4

SB70G250

310

475

250

SB70G5.5

8,5

13

5,5

SB70G280

342

520

280

SB70G7.5

12

18

7,5

SB70G315

389

590

315

SB70G11

16

24

11

SB70G375

460

705

375

SB70G15

20

30

15

SB70G400

490

760

400

SB70G18.5

25

38

18,5

SB70G450

550

855

450

SB70G22

30

45

22

SB70G500

610

950

500

SB70G30

40

60

30

SB70G560

680

1040

560

SB70G37

49

75

37

SB70G630

765

1180

630

SB70G45

60

91

45

SB70G700

850

1320

700

SB70G55

74

112

55

SB70G800

970

1520

800

SB70G75

99

150

75

SB70G900

1090

1710

900

SB70G90

116

176

90

SB70G1000

1210

1900

1000

SB70G110

138

210

110

SB70G1100

1330

2080

1100

 

Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ công ty chúng tôi. http://bientansenlan.vn/bien-tan-senlan-sb70-509740s.html

#senlan SB70; #biến tần senlan SB70; #Selan SB70 

Zalo